Postup realizace
chovatelských zařízení

Pro bližší představu o průběhu spolupráce
si Vám dovolujeme rozepsat jednotlivé kroky,
které vychází z letité zkušenosti při výrobě a montáži.

1.01

Přijetí

Přijetí poptávky od zákazníka
1.02

Sdělení požadavků

Zákazník nám po telefonu či emailu sdělí svojí přibližnou představu o chovatelském zařízení, do jakého terénu se bude zařízení montovat, adresu montáže apod.
1.03

Specifikace požadavků

Nebo může vytvořit poptávku chovatelského zařízení. V poptávkovém formuláři jsou základní požadavky, jak by mělo zařízení vypadat tzn. šířka, délka apod.
2.01

Zpracování

Dle obdržených informací zpracujeme cenovou nabídku
2.02

Odsouhlasení

Pokud zákazník s cenovou nabídkou souhlasí, objednávka je platná a připravuje se smlouva o dílo
2.03

Potvrzení a uhrazení zálohy

Po potvrzení smlouvy o dílo a uhrazení zálohy ze strany zákazníka se zadá zařízení do výroby
3.01

Zajištění materiálu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3.02

Výroba haly

Zařízení se dle dohodnutých specifikací zadá do výroby
3.03

Doprava

Sdělení zákazníkovi termín montáže a následný převoz vyrobeného zařízení na místo
4.01

Příprava terénu

Na zákazníkem předem připravený terén se porvede montáž. Může se montovat na různé druhy povrchů např. travnatý, betonový, štěrk, asfalt atd., terén je nejlepší mít v rovině
4.02

Montáž

Montáž konstrukce zařízení probíhá našimi zaměstnanci pomocí lešení, plošiny a u větších typů hal i pomocí jeřábu
4.03

Předání

Zhotovené chovatelské zařízení předáme na základě předávacího protokolu zákazníkovi