Postup realizace
ocelových hal

Pro bližší představu o průběhu spolupráce
si Vám dovolujeme rozepsat jednotlivé kroky,
které vychází z letité zkušenosti při výrobě a montáži.

1.01

Přijetí

Přijetí poptávky od zákazníka
1.02

Sdělení požadavků

Zákazník nám po telefonu či emailu sdělí svojí přibližnou představu o hale, do jakého terénu se bude hala montovat, adresu montáže apod.
1.03

Specifikace požadavků

Nebo může vytvořit poptávku haly. V poptávkovém formuláři jsou základní požadavky, jak by měla hala vypadat tzn. šířka, délka apod.
2.01

Zpracování

Dle obdržených informací zpracujeme cenovou nabídku
2.02

Odsouhlasení

Pokud zákazník s cenovou nabídkou souhlasí, objednávka je platná a připravuje se smlouva o dílo
2.03

Potvrzení a uhrazení zálohy

Po potvrzení smlouvy o dílo a uhrazení zálohy ze strany zákazníka se zadá hala do výroby
3.01

Zajištění materiálu

Zajištění a objednání materálu pro výrobu haly
3.02

Výroba haly

Hala se dle dohodnutých specifikací zadá do výroby
3.03

Doprava

Sdělení zákazníkovi termín montáže a následný převoz vyrobené haly na stavbu
4.01

Příprava terénu

Na zákazníkem předem připravené betonové základy se provede montáž ocelové haly
4.02

Montáž

Montáž konstrukce haly probíhá našimi zaměstnanci za pomocí stavební techniky
4.03

Předání

Zhotovenou halu předáme na zákaldě předávacího protokolu zákazníkovi