ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod
Naše Zásady ochrany osobních údajů upravují vaši návštěvu webu texasconnection.cz a vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které vyplývají z vašeho používání našich webových stránek.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování služeb. Používáním webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich smluvních podmínkách.

Naše Smluvní podmínky (dále jen "podmínky") upravují veškeré používání naší webových stránek a spolu se Zásadami ochrany osobních údajů představují vaši smlouvu s námi (dále jen "smlouva").

OSOBNÍ ÚDAJE se rozumí údaje o žijící fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů (nebo na základě těchto a dalších informací, které máme k dispozici nebo je pravděpodobné, že je získáme) identifikovat.

OSTATNÍ ÚDAJE jsou údaje shromážděné automaticky buď generované používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

COOKIES jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

SPRÁVCE ÚDAJŮ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně či s jinými osobami) určuje účely a způsob zpracování osobních údajů. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů.

ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ (NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB) znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem správce údajů. Za účelem efektivnějšího zpracování vašich údajů můžeme využívat služeb různých poskytovatelů služeb.

SUBJEKT ÚDAJŮ je jakákoli žijící fyzická osoba, která je subjektem osobních údajů.

UŽIVATEL je fyzická osoba, která využívá naši Službu. Uživatel odpovídá Subjektu údajů, který je subjektem Osobních údajů.

3. Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naši Službu.

4. Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání naší stránek vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby ("osobní údaje"). Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

0.1. E-mailová adresa

0.2. Jméno a příjmení

0.3. Telefonní číslo

Textový marketing a oznámení:
Zadáním telefonního čísla v pokladně a inicializací nákupu, přihlášením k odběru prostřednictvím našeho formuláře nebo klíčového slova souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat textová oznámení (pro vaši objednávku, včetně připomenutí opuštěného košíku) a textové marketingové nabídky. Počet textových marketingových zpráv nepřesáhne [2] měsíčně. Berete na vědomí, že souhlas není podmínkou pro jakýkoli nákup.
Pokud si přejete odhlásit se ze zasílání textových marketingových zpráv a oznámení, odpovězte STOP na jakoukoli námi zaslanou mobilní zprávu nebo použijte odkaz pro odhlášení, který jsme vám poskytli v jakékoli naší zprávě. Chápete a souhlasíte s tím, že alternativní způsoby odhlášení, jako je použití alternativních slov nebo žádostí, nebudou považovány za přiměřený způsob odhlášení. Mohou být uplatňovány sazby za zprávy a data.
V případě jakýchkoli dotazů zašlete svůj text na číslo, ze kterého jste zprávy obdrželi. Pro více informací nás můžete také kontaktovat. Pokud se chcete odhlásit, postupujte podle výše uvedených postupů.

0.4. Adresa, země, stát, provincie, PSČ, město.

0.5. Soubory cookie a údaje o používání

Údaje o poloze

Můžeme používat a ukládat informace o vaší poloze, pokud nám k tomu dáte svolení ("údaje o poloze"). Tyto údaje používáme k poskytování funkcí naší Služby, ke zlepšování a přizpůsobování naší Služby.

Služby určování polohy můžete při používání naší Služby kdykoli povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení svého zařízení.

Údaje ze sledovacích souborů cookie

Ke sledování aktivity v naší Službě používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie a uchováváme určité informace.

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím údajů, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší Služby se používají také další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn k odmítnutí všech souborů cookie nebo k označení, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby.

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali se zpravodaji, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto sdělení od nás můžete odmítnout pomocí odkazu pro odhlášení.

Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím jakéhokoli zařízení ("údaje o používání").

Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Pokud ke Službě přistupujete pomocí zařízení, mohou tyto údaje o používání zahrnovat informace, jako je typ používaného zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, IP adresa zařízení, operační systém zařízení, typ používaného internetového prohlížeče, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

5. Použití dat

0.1. k poskytování a údržbě našich služeb;

0.2. k informování o změnách naší Služby;

0.3. abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete;

0.4. k poskytování zákaznické podpory;

0.5. ke shromažďování analýz nebo cenných informací, abychom mohli naši Službu zlepšovat;

0.6. ke sledování využívání naší Služby;

0.7. ke zjišťování, prevenci a řešení technických problémů;

0.8. k naplnění jakéhokoli jiného účelu, pro který nám je poskytnete;

0.9. k plnění našich povinností a vymáhání našich práv vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně vyúčtování a inkasa;

0.10. abychom vám poskytli oznámení o vašem účtu a/nebo předplatném, včetně oznámení o vypršení platnosti a prodloužení, e-mailových instrukcí atd;

0.11. abychom vám poskytovali novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat;

0.12. jakýmkoli jiným způsobem, který můžeme popsat, když nám tyto informace poskytnete;

0.13. za jakýmkoli jiným účelem s vaším souhlasem.

Příklady souborů cookie, které používáme:

0.1. Soubory cookie relace: K provozu naší služby používáme soubory cookie relace.

0.2. Preferenční soubory cookie: Soubory cookie preferencí používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.

0.3. Bezpečnostní soubory cookie: Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

0.4. Reklamní soubory cookie: Reklamní soubory cookie se používají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy.

Další údaje

Při používání našich služeb můžeme shromažďovat také následující údaje: pohlaví, věk, datum narození, místo narození, údaje z pasu, státní příslušnost, přihlášení v místě bydliště a aktuální adresa, telefonní číslo (pracovní, mobilní), údaje z dokladů o vzdělání, kvalifikaci, odborném školení, pracovní smlouvy, informace o prémiích a odměnách, informace o rodinném stavu, rodinných příslušnících, číslo sociálního pojištění (nebo jiné identifikační číslo daňového poplatníka), umístění kanceláře a další údaje.

Společnost Texas Connection podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos vašich osobních údajů nebude uskutečněn do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

8. Zveřejnění údajů

Osobní údaje, které shromáždíme nebo které nám poskytnete, můžeme zveřejnit:

0.1. Obchodní transakce.

Pokud se my nebo naše dceřiné společnosti účastníme fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje předány.

0.2. Ostatní případy. Vaše údaje můžeme také zveřejnit:

0.2.1. našim dceřiným a přidruženým společnostem;

0.2.2. dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které využíváme k podpoře našeho podnikání;

0.2.3. za účelem splnění účelu, pro který jste je poskytli;

0.2.4. za účelem umístění loga vaší společnosti na našich webových stránkách;

0.2.5. pro jakýkoli jiný účel, který nám sdělíte při poskytnutí informací;

0.2.6. s vaším souhlasem v jakýchkoli jiných případech;

0.2.7. pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, našich zákazníků nebo jiných osob.

9. Zabezpečení údajů

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

10. Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste obyvatelem Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu osobních údajů, na která se vztahuje GDPR.

Naším cílem je podniknout přiměřené kroky, abychom vám umožnili opravit, změnit, vymazat nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, a pokud je chcete z našich systémů odstranit, napište nám na adresu obchod@texasconnection.cz

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu osobních údajů:

0.1. právo na přístup k údajům, které o vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání;

0.2. právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné;

0.3. právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

0.4. právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;

0.5. právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie vašich osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu;

0.6. právo odvolat souhlas. Máte rovněž právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas;

17. Platby

V rámci služby můžeme poskytovat placené produkty a/nebo služby. V takovém případě využíváme ke zpracování plateb služby třetích stran (např. zpracovatele plateb).

Údaje o vaší platební kartě neukládáme ani neshromažďujeme. Tyto údaje jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž používání vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

19. Ochrana soukromí dětí

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 18 let (dále jen "dítě" nebo "děti").

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od Dětí mladších 18 let. Pokud zjistíte, že nám Dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od Dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

20. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazného oznámení na naší službě, a to předtím, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme "datum účinnosti" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

21. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem: obchod@texasconnection.cz