Ocelová konstrukce pro hypermarket Globus

Výroba a montáž ocelové konstrukce pro nový koncept Globusu s názvem Globus FRESH

Ocelová konstrukce nadstavby 1.NP pro hypermarket Globus Fresh byla vyrobena z válcovaných profilů HEA a IPE a dalších pomocných ocelových konstrukcí určených pro zavětrování a propojení konstrukce. Jako antikorozní ochrana byl použit základní a vrchní nátěr ve standardní šedé barvě. Montáž ocelové konstrukce probíhala na předem zhotovené betonové základy. Ukotvení ocelové konstrukce bylo řešeno pomocí ocelových kotev vhodných pro kotvení do betonové plochy.

Montáž ocelové konstrukce

Montáž ocelové konstrukce nového konceptu Globus Fresh musela být koordinována s provozem na komunikaci, který je u obchodního centra Arkády Pankrác velmi nepřetržitý. V takové situaci bylo nutné postupovat bezpečně a rychle a dodržet termín montáže, aby mohli plynule navazovat další montážní práce jako např. opláštění ocelové konstrukce nebo montáž vzduchotechniky. Firma ZK zajišťovala kompletní montážní práce včetně zajištění potřebné manipulační a jeřábové techniky nutné pro bezpečné provedení montáže ocelové konstrukce.

Výhody ocelové konstrukce

  • Cenová dostupnost
  • Nízké nároky na údržbu
  • Rychlá výroba a montáž
  • Dlouhá životnost
  • Variabilita