Rekonstrukce střech farma Pojedy

Rekonstrukci střech seníku a stájí už nešlo odkládat!

Společně s výměnou střešní krytiny firma ZK, s.r.o. dodávala také okapový systém a prosvětlovací pásy. Provedla se demontáž stávající střešní krytiny, kterou nahradila krytina z trapézového plechu. Rekonstrukci budov jsme zahájila v květnu v roce 2021 u prvních dvou hal. U haly pro skladování sena a u stáje pro chov skotu. V roce 2022 se bude provádět výměna střešní krytiny u ostatních objektů, zastřešení silážních jam a výstavba přístřešků.

Haly k rekonstrukci v roce 2021

  • hala pro skladování sena, rozměr 15 x 35 m
  • hala stáje pro skot, rozměr 23 x 50 m

Úprava vazníků

Byly provedeny úpravy dřevěných vazníků, doplnění a výměna trámů, přídavné konstrukce, spojovací prvky.

Oprava střech

Byla provedena demontáž stávajících krytin a nahrazena novou střešní krytinou z trapézového plechu v hnědé barvě. Trapézový plech je s antikondenzační tkaninou proti rosení

Příslušenství

Pro ocelové haly jsme dodávali okapy a svody z TiZn oceli a klempířské prvky.

Termín realizace rekonstrukce

Rekonstrukce objektů probíhá postupně dle požadavku zákazníka. První rekonstrukce skladové haly sena a stáje pro chov skotu proběhla do 4 týdnů od nástupu montážní firmy.

Další etapa v roce 2022

  • 2 x hala stáje pro výkrm skotu, rozměr 15 x 100 m
  • Zastřešení silážních žlabů, rozměr 36 x 50 m
  • Sklad krmiva a manipulační techniky 15 x 53 m