11.11.2021 - Monoslope Serie HRADISKO

Hala o rozmere 12 x 60 m na skladovanie sena.