22.5.2019 - Oceľová hala so sedlovou strechou KRÁSNA LÍPA

Oceľová hala 22 x 46 m na skladovanie poľnohospodárskej produkcie. Hal je dodaná vrátane 3 ks posuvných brán a presvetlenia strechy,