5.2.2023 Economic Series ZVÁROV

Po úspešnej dodávke oblúkovej haly na skladovanie balíkov sena sme mali možnosť realizovať ďalšie dve oblúkové haly o rozmere 9,45 x 20 m. V jazdeckom areáli sú teraz 3 skladové haly.