6.8.2019 - Silo Serie BRAŽEC

Zastrešenie silážnych žľabov 20 x 45 m. Haly sú určené na skladovanie poľnohospodárskych komodít.