6.9.2022 - Container Serie BRNO

Oblúková hala o rozmere 10 x 12 m využívaná ako garáž na opravy stavebných strojov. Montáž haly je vykonaná priamo na konštrukcii lodných kontajnerov.