ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvod
Naše Zásady ochrany osobných údajov upravujú vašu návštevu webu texasconnection.cz a vysvetľujú, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré vyplývajú z vášho používania našich webových stránok.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služieb. Používaním webových stránok súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach.

Naše Zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú akékoľvek používanie našej webových stránok a spolu so Zásadami ochrany osobných údajov predstavujú vašu zmluvu s nami (ďalej len „zmluva“).

OSOBNÉ ÚDAJE sa rozumejú údaje o žijúcej fyzickej osobe, ktorú možno na základe týchto údajov (alebo na základe týchto a ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii alebo je pravdepodobné, že ich získame) identifikovať.

OSTATNÉ ÚDAJE sú údaje zhromaždené automaticky buď generované používaním Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad doba trvania návštevy stránky).

COOKIES sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

SPRÁVCA ÚDAJOV sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá (sama alebo spoločne či s inými osobami) určuje účely a spôsob spracovania osobných údajov. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme správcom vašich údajov.

SPRACOVATELIA ÚDAJOV (ALEBO POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB) znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracováva údaje v mene správcu údajov. Za účelom efektívnejšieho spracovania vašich údajov môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb.

SUBJEKT ÚDAJOV je akákoľvek žijúca fyzická osoba, ktorá je subjektom osobných údajov.

POUŽÍVATEĽ je fyzická osoba, ktorá využíva našu Službu. Užívateľ zodpovedá Subjektu údajov, ktorý je subjektom Osobných údajov.

3. Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu Službu.

4. Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej stránky vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré je možné použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby ("osobné údaje"). Osobne identifikovateľné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

0.1. E-mailová adresa

0.2. Meno a priezvisko

0.3. Telefónne číslo

Textový marketing a oznámenia:
Zadaním telefónneho čísla v pokladni a inicializáciou nákupu, prihlásením na odber prostredníctvom nášho formulára alebo kľúčového slova súhlasíte s tým, že vám môžeme zasielať textové oznámenia (pre vašu objednávku, vrátane pripomenutia opusteného košíka) a textovej marketingovej ponuky. Počet textových marketingových správ nepresiahne [2] mesačne. Beriete na vedomie, že súhlas nie je podmienkou pre akýkoľvek nákup.
Ak si prajete odhlásiť sa zo zasielania textových marketingových správ a oznámení, odpovedzte STOP na akúkoľvek nami zaslanú mobilnú správu alebo použite odkaz na odhlásenie, ktorý sme vám poskytli v akejkoľvek našej správe. Chápete a súhlasíte s tým, že alternatívne spôsoby odhlásenia, ako je použitie alternatívnych slov alebo žiadostí, nebudú považované za primeraný spôsob odhlásenia. Môžu byť uplatňované sadzby za správy a dáta.
V prípade akýchkoľvek otázok zašlite svoj text na číslo, z ktorého ste správy dostali. Pre viac informácií nás môžete taktiež kontaktovať. Ak sa chcete odhlásiť, postupujte podľa vyššie uvedených postupov.

0.4. Adresa, krajina, štát, provincia, PSČ, mesto.

0.5. Súbory cookie a údaje o používaní

Údaje o polohe

Môžeme používať a ukladať informácie o vašej polohe, ak nám k tomu dáte súhlas ("údaje o polohe"). Tieto údaje používame na poskytovanie funkcií našej Služby, na zlepšovanie a prispôsobovanie našej Služby.

Služby určovania polohy môžete pri používaní našej Služby kedykoľvek povoliť alebo zakázať prostredníctvom nastavenia svojho zariadenia.

Údaje zo sledovacích súborov cookie

Na sledovanie aktivity v našej Službe používame súbory cookie a podobné sledovacie technológie a uchovávame určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sú odosielané do vášho prehliadača z webovej stránky a ukladané do vášho zariadenia. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby sa používajú aj ďalšie sledovacie technológie, ako sú majáky, značky a skripty.

Svojmu prehliadaču môžete dať pokyn na odmietnutie všetkých súborov cookie alebo na označenie, kedy je súbor cookie odosielaný. Ak však súbory cookie neprijmete, je možné, že nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali so spravodajcami, marketingovými alebo propagačnými materiálmi a ďalšími informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto oznámení od nás môžete odmietnuť pomocou odkazu na odhlásenie.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle, kedykoľvek navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia ("údaje o používaní").

Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Ak k Službe pristupujete pomocou zariadenia, môžu tieto údaje o používaní zahŕňať informácie, ako je typ používaného zariadenia, jedinečný identifikátor zariadenia, IP adresa zariadenia, operačný systém zariadenia, typ používaného internetového prehliadača, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

5. Použitie dát

0.1. na poskytovanie a údržbu našich služieb;

0.2. na informovanie o zmenách našej Služby;

0.3. aby sme vám umožnili zúčastniť sa interaktívnych funkcií našej Služby, ak sa tak rozhodnete;

0.4. na poskytovanie zákazníckej podpory;

0.5. na zhromažďovanie analýz alebo cenných informácií, aby sme mohli našu Službu zlepšovať;

0.6. na sledovanie využívania našej Služby;

0.7. na zisťovanie, prevenciu a riešenie technických problémov;

0.8. na naplnenie akéhokoľvek iného účelu, na ktorý nám ich poskytnete;

0.9. na plnenie našich povinností a vymáhanie našich práv vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi vami a nami, vrátane vyúčtovania a inkasa;

0.10. aby sme vám poskytli oznámenie o vašom účte a/alebo predplatnom, vrátane oznámenia o vypršaní platnosti a predĺženia, e-mailových inštrukcií atď;

0.11. aby sme vám poskytovali novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o ďalšom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli také informácie nedostávať;

0.12. akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý môžeme popísať, keď nám tieto informácie poskytnete;

0.13. za akýmkoľvek iným účelom s vaším súhlasom.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

0.1. Súbory cookie relácie: Na prevádzku našej služby používame súbory cookie relácie.

0.2. Preferenčné súbory cookie: Súbory cookie preferencií používame na zapamätanie vašich preferencií a rôznych nastavení.

0.3. Bezpečnostné súbory cookie: Bezpečnostné súbory cookie používame na účely zabezpečenia.

0.4. Reklamné súbory cookie: Reklamné súbory cookie sa používajú na to, aby vám zobrazovali reklamy, ktoré môžu byť relevantné pre vás a vaše záujmy.

Ďalšie údaje

Pri používaní našich služieb môžeme zhromažďovať aj nasledujúce údaje: pohlavie, vek, dátum narodenia, miesto narodenia, údaje z pasu, štátnu príslušnosť, prihlásenie v mieste bydliska a aktuálna adresa, telefónne číslo (pracovné, mobilné), údaje z dokladov o vzdelaní, kvalifikáciu , odbornom školení, pracovné zmluvy, informácie o prémiách a odmenách, informácie o rodinnom stave, rodinných príslušníkoch, číslo sociálneho poistenia (alebo iné identifikačné číslo daňového poplatníka), umiestnenie kancelárie a ďalšie údaje.

Spoločnosť Texas Connection podnikne všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, a žiadny prenos vašich osobných údajov nebude uskutočnený do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené zodpovedajúce kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia vašich údajov a ďalších osobných informácií.

8. Zverejnenie údajov

Osobné údaje, ktoré zhromaždíme alebo ktoré nám poskytnete, môžeme zverejniť:

0.1. Obchodné transakcie.

Pokiaľ sa my alebo naše dcérske spoločnosti zúčastňujeme fúzie, akvizície alebo predaja majetku, môžu byť vaše osobné údaje odovzdané.

0.2. Ostatné prípady. Vaše údaje môžeme tiež zverejniť:

0.2.1. našim dcérskym a pridruženým spoločnostiam;

0.2.2. dodávateľom, poskytovateľom služieb a ďalším tretím stranám, ktoré využívame na podporu nášho podnikania;

0.2.3. za účelom splnenia účelu, na ktorý ste ich poskytli;

0.2.4. za účelom umiestnenia loga vašej spoločnosti na našich webových stránkach;

0.2.5. pre akýkoľvek iný účel, ktorý nám oznámite pri poskytnutí informácií;

0.2.6. s vaším súhlasom v akýchkoľvek iných prípadoch;

0.2.7. ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti, našich zákazníkov alebo iných osôb.

9. Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Napriek tomu, že sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

10. Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ak ste obyvateľom Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje GDPR.

Naším cieľom je podniknúť primerané kroky, aby sme vám umožnili opraviť, zmeniť, vymazať alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak si prajete byť informovaní o tom, aké Osobné údaje o vás uchovávame, a pokiaľ ich chcete z našich systémov odstrániť, napíšte nám na adresu obchod@texasconnection.cz

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu osobných údajov:

0.1. právo na prístup k údajom, ktoré o vás máme, na ich aktualizáciu alebo vymazanie;

0.2. právo na opravu. Máte právo na opravu svojich údajov, ak sú tieto údaje nepresné alebo neúplné;

0.3. právo vzniesť námietku. Máte právo vzniesť námietku proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov;

0.4. právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov;

0.5. právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte;

0.6. právo odvolať súhlas. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pokiaľ sa pri spracovaní vašich osobných údajov spoliehame na váš súhlas;

17. Platby

V rámci služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade využívame na spracovanie platieb služby tretích strán (napr. spracovateľov platieb).

Údaje o vašej platobnej karte neukladáme ani nezhromažďujeme. Tieto údaje sú poskytované priamo našim spracovateľom platieb tretích strán, ktorých používanie vašich osobných údajov sa riadi ich zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

19. Ochrana súkromia detí

Naše služby nie sú určené pre deti mladšie ako 18 rokov (ďalej len „dieťa“ alebo „deti“).

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od Detí mladších ako 18 rokov. Pokiaľ zistíte, že nám Dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Pokiaľ zistíme, že sme zhromaždili Osobné údaje od Detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto údajov z našich serverov.

20. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám vedieť prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia na našej službe, a to predtým, než zmena nadobudne platnosť, a aktualizujeme "dátum účinnosti" v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali, či nedošlo k zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na tejto stránke.

21. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím e-mailom: obchod@texasconnection.cz