Obchodné podmienky

Tu si môžete prečítať naše obchodné podmienky

I. Úvod

Dôležité informácie o našej spoločnosti:

Firma: Texas Connection sro Sídlo: Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice IČO: 26712954 DIČ: CZ26712954 Email: obchod@texasconnection.cz

II. Platnosť obchodných podmienok

Táto zmluva platí pre všetky obchodné transakcie vykonávané spoločnosťou Texas Connection sro s našimi zákazníkmi.

III. Objednávky

 • Objednávky môžu byť prijímané písomne ​​prostredníctvom e-mailu na adrese obchod@texasconnection.cz alebo telefonicky na [+ 420 725 109 439].
 • Potvrdením objednávky zákazníka sa stáva záväznou nákupnou požiadavkou.

IV. Ceny a platby

 • Ceny za naše produkty sú uvedené v EUR (slovenských korunách) a sú zahrnuté vrátane DPH.
 • Platobné podmienky budú dohodnuté s každým zákazníkom individuálne.

V. Doprava a dodacie lehoty

 • Doprava je zabezpečovaná našimi partnermi a dodacie lehoty sa stanovujú individuálne.
 • Dodacie lehoty môžu byť ovplyvnené dostupnosťou produktov a môžu byť dohodnuté vopred.

VI. Reklamácia a záruka

 • V prípade, že máte akýkoľvek problém s našimi produktmi, kontaktujte nás na vyššie uvedenom e-maile alebo telefóne.
 • Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu nákupu, pokiaľ nie je uvedené inak.

VII. Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje budú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi. Pre viac informácií sa pozrite na naše Zásady ochrany osobných údajov na našom webe.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Táto zmluva sa riadi českým právom.
 • Všetky dojednania v tejto zmluve sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú písomne ​​zmenené oboma stranami.

IX. Kontakty

Pre akékoľvek otázky ohľadom našich obchodných podmienok alebo našich produktov sa neváhajte obrátiť na nás na nasledujúcich kontaktoch:

Texas Connection sro Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice Email: obchod@texasconnection.cz Telefón: [+420 725 109 439]